ការដាក់ទុយោធារាសាស្ត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃសន្និបាតទុយោដើម្បីភ្ជាប់ផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់ឬប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ។ បំពង់ខ្យល់បំពង់ខ្យល់នៅក្នុងយូអេសធីធារាសាស្ត្រផលិតចេញពីដែកថែបកាបូនដែលមានគុណភាពល្អ។

កំពុងផ្ទុក ...